Školenia pre výškových pracovníkov

  • Školenie výškových pracovníkov
  • Školenie výškových pracovníkov
  • Školenie pre práce vo výškach
  • Kurz - výškový pracovník

Ponúkame tieto školenia

Je určená pre výškových špecialistov, ktorí pracujú vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky a musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu. Príprava pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti sa precvičia metodické postupy týchto základných techník :

  • Prístup pomocou dvojlanovej techniky a s tým súvisiace rôzne manévre
  • Priemyselné lezenie
  • Polohovacia technika
  • Systémy na zachytávanie pádu
  • Záchrana vo výške

Základná odborná príprava trvá 4 dni, podľa potreby a dohody sa dá rozdeliť na samostatné dni. V prípade, že sa na kurz prihlásia štyria záujemcovia, alebo menej, dá sa doba kurzu skrátiť. Praktická časť bude prebiehať na skalách v prostredí krásnej liptovskej prírody.  Ubytovanie na základe požiadavky bude zabezpečené. Podmienkou zaradenia do prípravy je vek min. 18 rokov a zdravotná spôsobilosť na práce vo výškach preukázaná lekárskym potvrdením. Cena za Základnú odbornú prípravu je 90 eur. Forma ukončenia Základnej odbornej prípravy : Vystavenie Preukazu špecialistu na prácu vo výške, ktorý je platný 5 rokov.

Je určená pre výškových špecialistov, ktorí pracujú vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu a ktorým končí platnosť Preukazu špecialistu na práce vo výške po 5 rokoch od Základnej odbornej prípravy, alebo poslednej Aktualizačnej odbornej prípravy. Príprava pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti budú prezentované nové zabezpečovacie systémy a osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu.

Aktualizačná odborná príprava trvá 8 hodín. Podmienkou účasti na príprave je platný Preukaz špecialistu na práce vo výške, to znamená, že od Základnej odbornej prípravy, alebo od predošlej Aktualizačnej odbornej prípravy neuplynulo viac ako 5 rokov. Cena za Aktualizačnú odbornú prípravu je 35 eur. Cena za vydanie nového preukazu po strate, poškodení alebo ak sa už nedá zaznamenať aktuálne preškolenie, alebo za vydanie preukazu v anglickom jazyku je 5 eur.

Forma ukončenia Aktualizačnej odbornej prípravy : Potvrdenie a uvedenie dátumu absolvovania prípravy v Preukaze špecialistu na práce vo výške, čím sa platnosť Preukazu predĺži o ďalších 5 rokov

Je určené pre pracovníkov, ktorí pracujú vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy a ktorí musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu, to znamená, ak je potrebné použiť metódu prístupu pomocou dvojlanovej techniky, polohovaciu techniku, techniku priemyselného lezenia, alebo systémy na zachytávanie pádu.

Preškolenie trvá 4 hodiny.

Podmienkou účasti na preškolení je platný Preukaz špecialistu na práce vo výške.

Cena za preškolenie je 25 eur. Cena za vydanie nového preukazu po strate, poškodení alebo ak sa už nedá zaznamenať aktuálne preškolenie, alebo za vydanie preukazu v anglickom jazyku je 5 eur.

Forma ukončenia preškolenia : Potvrdenie a uvedenie dátumu preškolenia – oboznámenia v Preukaze špecialistu na práce vo výške, ktoré je platné 12 mesiacov a vydanie Záznamu z oboznámenia.

Je určené pre pracovníkov, ktorí pracujú vo výške nad 1,5 m, na rebríkoch vo výške nad 5 m a na pohyblivých plošinách a ktorí sú pred pádom chránení kolektívnym zabezpečením.

Preškolenie trvá 2 hodiny. Uskutočňuje sa u odberateľa.

Cena za preškolenie je 10 eur.

Forma ukončenia preškolenia : Vydanie Záznamu z oboznámenia, ktoré je platné 12 mesiacov. Termín a miesto treba dohodnúť e-mailom, alebo telefonicky.

Prihlasovať sa môžete v prihlasovacom formulári, my vás do 5 dní kontaktujeme, a dohodneme sa na termíne a priebehu prípravy. Je možné prihlásiť sa aj telefonicky. Platba môže byť realizovaná bankovým prevodom po dohodnutí konkrétneho termínu prípravy, alebo v hotovosti v čase prípravy.

Meno a Priezvisko(*)
Please type your full name.

Telefón(*)
Bez telefóniku sa s tebou ťažko spojíme.

E-mail(*)
Aj správny mailik by sa hodil.

Adresa(*)
Povedz nám, kde bývaš.

Školenie(*)
Vyber si školenie